Pravidla ubytování

Abychom se na sebe jen usmívali: 

  • Příjezd včetně parkování je od 14 hodin, prosím ne dříve.
  • Rezervace ubytování platí do 18 hodin, není-li objednávkou sjednáno jinak.
  • Vyklizení chaty včetně uvolnění parkovacího místa do 10 hodin.
  • Host je povinen uhradit částku za celý pobyt a to i při dřívějším odjezdu.
  • Při zrušení pobytu je záloha nevratná (a to i v případě, že je pobyt zrušen 15 dnů a více před příjezdem).
  • Zákaz kouření ve vnitřních prostorách.
  • Zákaz přemisťování nábytku na pokojích.
  • Není dovoleno zvát neubytované osoby do objektu bez souhlasu majitele.
  • Případné škody vzniklé během pobytu je host povinen nahlásit a uhradit.